ALGEMENE VOORWAARDEN TERUGKOMMOMENT

Welkom bij terugkommoment-active.be!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Rijschool Active, gelegen op www.terugkommoment-active.be , alsook voor het terugkommoment zelf.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf de website van Rijschool Active niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

HET GEBRUIK VAN:

www.terugkommoment-active.be

De volgende regels en voorwaarden zijn van toepassing:

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om u online ervaring persoonlijker te maken. Door terugkommoment-active.be te openen, stemde u ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. U hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, u ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services, als u dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit Rijschool Active en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Rijschool Active . Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt hier toegang toe vanaf Rijschool Active voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag geen:

 • Materiaal van Rijschool Active kopiëren of opnieuw publiceren
 • Materiaal van Rijschool Active verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • materiaal van Rijschool Active reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herdistribueren van inhoud van Rijschool Active

Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Rijschool Active filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Rijschool Active, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen.

Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Rijschool Active niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

Rijschool Active behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

 • U het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen u Rijschool Active een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com-gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Rijschool Active ; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Rijschool Active . Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Rijschool Active of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga u ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun u op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op u te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit.

Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

ALGEMENE VOORWAARDEN TERUGKOMMOMENT (TKM)

Als deelnemende kandidaat aan een terugkommoment georganiseerd door Rijschool Active gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

CORONA MAATREGELEN*: opgeheven

Artikel 1 – VERPLICHTING

Het terugkommoment is een verplichte opleiding voor bestuurders die hun rijbewijs ten vroegste 6 maanden en ten laatste 9 maanden behaald hebben. In totaal duurt de opleiding 4 uur. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om na te gaan of hij wel dan niet verplicht is om de opleiding te volgen. Hij moet zelf ervoor zorgen dat hij zich inschrijft voor de juiste periode. Rijschool Active is in geen geval aansprakelijk te stellen hiervoor.

Artikel 2 – OVERMACHT

 1. Rijschool Active behoudt zich het recht voor, zonder hiervoor enige vergoeding aan de kandidaat verschuldigd te zijn, om bij onvoldoende inschrijvingen, omwille van organisatorische redenen (door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van de zaal/terrein door overmacht) of in geval van overmacht door o.a. oorlogsdaden, oorlog, terroristische dreigingen, pandemieën, de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum.
 2. De kandidaten worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch.
 1. Indien het, door bovengenoemde, onmogelijk is voor Rijschool Active om naar de toekomst toe nog een terugkommoment te organiseren zal het onmogelijk zijn om een terugbetaling van het inschrijvingsgeld af te dwingen. Iedere inschrijving is definitief en enkel verplaatsbaar in tijd, een terugbetaling is dan ook nooit van toepassing.
 1. Indien bij de start van de opleiding minder dan het minimum wettelijk vereiste aantal kandidaten (minder dan 6 personen) aanwezig is, is Rijschool Active verplicht om de opleiding af te gelasten. De kandidaten die ter plaatse zijn, zullen worden herpland naar een volgende opleiding zonder extra kost en zonder hiervoor enige vergoeding aan hun verschuldigd te zijn.
 1. Wanneer tijdens het verloop van het TKM de weersomstandigheden zo omslaan dat de praktijkoefeningen niet meer op een veilige manier kunnen doorgaan, moeten de kandidaten de praktijkoefeningen niet uitvoeren en mag de lesgever doorgaan met het groepsgesprek.
 1. Indien het oefenterrein omwille van bepaalde weersomstandigheden niet veilig kan gemaakt worden, dan gaat de opleiding niet door en zal een nieuwe datum aangeboden worden zonder bijkomende kosten en zonder hiervoor enige vergoeding aan de kandidaten verschuldigd te zijn. Rijschool Active is degene die bepaalt wanneer de situatie te gevaarlijk is en niet de kandidaten.

Artikel 3 – TAAL

De opleiding moet in het Nederlands gegeven worden in overeenstemming met de taalwetgeving. De kandidaat mag zelf op eigen kosten voor een beëdigde tolk zorgen, maar deze mag het verloop van de opleiding niet storen. Rijschool Active dient ook op voorhand verwittigd te worden van de aanwezigheid van de tolk.

Artikel 4 – ELECTRONISCHE APPARATEN

Het gebruik van smartphones, tablets, laptops of andere elektronische apparaten is niet toegelaten tijdens de opleiding.

Artikel 5 – GEDRAGSREGELS

 1. Indien een kandidaat verbaal of fysiek agressief is of de lesgever vermoedt dat een kandidaat niet in staat is om een voertuig te besturen door het gebruik van drugs, alcohol of medicijnen, kan de lesgever de kandidaat verbieden om de praktijkoefeningen uit te voeren als bestuurder. Dergelijke feiten moeten gerapporteerd worden aan het MOW.
 1. Indien een kandidaat de instructies van een lesgever niet opvolgt, geeft de lesgever de kandidaat een waarschuwing. Indien de kandidaat de instructies nog steeds niet opvolgt, mag de lesgever de kandidaat verbieden om de praktijkoefeningen uit te voeren als bestuurder. Een kandidaat die weigert om de oefeningen uit te voeren kan niet verplicht worden. Hij volgt de praktijkoefening verder mee als toeschouwer.
 1. Bij overtreding van lid 1 en 2 van deze artikel, is de kandidaat integraal aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en doet hij in dit verband in de meest ruime zin, onherroepelijk afstand van verhaal tegen de organisator, de eigenaars of uitbaters van het terrein, de opleiders, werknemers of andere medewerkers van de organisator en de andere kandidaten. Hij zal de organisator en de andere vermelde personen in dergelijk geval vrijwaren voor de schadelijke gevolgen, tenzij anders bepaald bij dwingende wet.

Artikel 6 – KOSTPRIJS – AANMANING – VERVOLGING

 1. De kostprijs van het TKM wordt bepaald door de Vlaamse Overheid en geldt voor alle instellingen in Vlaanderen. Het is heden vastgesteld in €108 en jaarlijks indexeerbaar.
 1. Kandidaten die te laat zijn voor hun TKM en zich inschrijven binnen de eerste twee maanden na hun verplichte periode (6 à 9 maanden na het behalen van hun rijbewijs), zullen een aanmaningskost (heden 54 euro en jaarlijks indexeerbaar) moeten betalen aan het MOW (Ministerie van Openbare Werken en Mobiliteit). Het Ministerie heeft Rijschool Active opgelegd deze aanmaningskost te innen bij de start van de opleiding. Het niet-betalen van deze aanmaning betekent dat de kandidaat niet toegelaten zal worden tot de opleiding.
 1. Als de kandidaat de opleiding dan nog niet gevolgd heeft, riskeert hij een boete die kan oplopen tot maximaal 4000 euro of kan hij vervolgd worden.

Artikel 7 – INSCHRIJVING TKM

 1. Inschrijven kan uitsluitend online via: www.terugkommoment-active.be .
 1. Enkel na voltooiing van de inschrijving en betaling van het inschrijfgeld krijgt de kandidaat een bevestigingsmail voor zijn afspraak.

Artikel 8 – DEELNAME TKM

Om te kunnen deelnemen aan het TKM, moet de kandidaat in het bezit zijn van zijn identiteitskaart en zijn geldige rijbewijs. Indien het rijbewijs is ingetrokken of de kandidaat vervallen werd verklaard van het recht tot sturen, kan hij de praktische oefeningen niet uitvoeren als bestuurder. Toegepast Mobiliteitsbeleid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken wordt hiervan op de hoogte gebracht door Rijschool Active.

Artikel 9 – TE LAAT ZICH MELDEN OP LOCATIE TKM

De kandidaten moeten op zijn minst 30 minuten aanwezig zijn voordat het TKM van start gaat. Eenmaal de sessie is gestart, wordt de digitale toepassing van het MOW (waar de kandidaten geregistreerd worden) geblokkeerd en kan geen enkele kandidaat meer erbij gezet worden. Kandidaten die zich melden na het officiële startuur, kunnen niet meer deelnemen aan het TKM. Zij moeten zich opnieuw inschrijven. Een terugbetaling of verplaatsing van hun afspraak is niet mogelijk.

Artikel 10 – AFWEZIGHEID

Het niet komen opdagen voor het TKM, al dan niet door overmacht, geeft geen recht op terugbetaling of verplaatsing van de afspraak. De kandidaat kan zich niet laten vervangen door iemand anders.

Artikel 11 – VROEGTIJDIG VERLATEN VAN HET TKM

Als een kandidaat het TKM op eigen initiatief vroegtijdig verlaat, moet Rijschool Active dit melden aan het MOW. De kandidaat is verplicht om het TKM volledige opnieuw te volgen op een andere datum en op eigen kosten.

Artikel 12 – VERPLAATSING VAN TKM

 1. Iedere inschrijving voor het terugkommoment is enkel verplaatsbaar in tijd tot 7 werkdagen voor de initiële afspraak.

 2. Wanneer er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal er niet worden overgegaan tot verplaatsing. Een terugbetaling is ook niet mogelijk.

 3. Voor inschrijvingen gedaan binnen 7 dagen van de initiële afspraak, is er noch terugbetaling, noch verplaatsing mogelijk.

 4. Voor online inschrijvingen is het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen niet van toepassing. (artikel VI.53.12° WER).

 5. Het verplaatsen van een TKM afspraak kan enkel via email naar: contact@terugkommoment-active.be.

Artikel 13 – UITSTEL VAN TKM

Indien een kandidaat uitstel heeft gekregen van MOW (Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen) en indien hij voor zijn aanvraag tot uitstel reeds een afspraak heeft gemaakt en betaald, dan kan de deelnemer zonder extra kosten zijn afspraak tot 7 dagen voor de initieel geplande datum verzetten naar een latere datum op basis van een schriftelijk bewijs van dit uitstel.

Artikel 14 – ANNULATIE VAN TKM

 1. Iedere inschrijving voor het terugkommoment kan slechts geannuleerd worden tot 7 dagen voor de initiële afspraak. Voor de terugbetaling zal er een administratieve kost worden aangerekend van 25 euro.
 1. Binnen 7 dagen van de initiële afspraak is er geen terugbetaling of verplaatsing mogelijk.
 1. Inschrijvingen die te vroeg plaatsvinden kunnen niet geannuleerd worden en zullen enkel verplaatsbaar zijn in tijd tot 7 dagen voor de initiële afspraak, hier is geen terugbetaling voor mogelijk

Artikel 15 – ZIEKTE

Wie minder dan 7 dagen op voorhand zijn afspraak annuleert of verplaatst omwille van ziekte, op voorhand de instelling verwittigt en een doktersbriefje ten laatste de dag van zijn afspraak voorlegt aan de instelling, kan zijn afspraak kosteloos verplaatsen. Een terugbetaling is niet mogelijk. Wanneer er niet aan één van deze voorwaarden wordt voldaan, zal er niet worden overgegaan tot verplaatsing of terugbetaling.

Artikel 16 – VERZEKERING

 1. Rijschool Active garandeert dat elk voertuig door een verzekeringspolis gedekt is voor:
  1. De burgerlijke aansprakelijkheid van de kandidaat, als bestuurder en als passagier.
  2. De schade die, onder alle omstandigheden, tijdens en door het gebruik van dit lesvoertuig aan de kandidaat of zijn bezittingen berokkend wordt.
  3. Deze polis stipuleert dat de verzekeraar (behoudens in geval van zware fout of opzet) van elk verhaal tegen de kandidaat afziet. De dekking van de schade aan de bezittingen van de kandidaat is beperkt tot €1000. (KB 11/05/2004 Erkenning van rijscholen. Art.9)

Artikel 17 – KLACHTENBEHANDELING

Voor klachten kan men zich binnen de 8 dagen wenden tot de directie van Rijschool Active viaemail naar contact@terugkommoment-active.be.. Kandidaten met klachten over de werking van de instelling of de lesgevers, kunnen ook contact opnemen met het MOW.

De werking van Rijschool Active gebeurt conform de GDPR. Meer gegevens hierover kan je bekomen op:

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of https://www.terugkommoment-active.be/privacy-verklaring/